انتخاب زبان :

زندگی نامه/بیوگرافی علی نائینی

نمایشگاه‌ها

نمایشگاه‌های برگزار شده:

  • گالری نقش نقره
  • نمایشگاه جمعی موزه‌ی هنرهای معاصر
  • نمایشگاه جمعی فرهنگ‌سرای نیاوران
  • نمایشگاه بزرگ تهران
  • گالری ابرش دبی